website Trường THPT Long Hữu - Huyện Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh - ĐT : 074.3736456 - 0743.836456!

Mời CBGVNV dự họp Hội đồng vào lúc 14g30 ngày 02/04/2015 ( Thứ Năm )
 
Quang cao giua trang

Website AQC - Trường THPT Long Hữu - Email: c3longhuu@sgdtravinh.edu.vn
Ấp 11 - Xã Long Hữu - Huyện Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh
   ĐT : 0743.736456 - 0743.836456
Xem bản: Desktop | Mobile