Website Trường THPT Long Hữu - Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh
Thống kê số liệu học sinh

Thống kê số liệu học sinh

Trường THPT Long Hữu thống kê số liệu từ năm thành lập trường tới nay

 

Website AQC - Trường THPT Long Hữu - http://c3longhuu.edu.vn   - http://c3longhuu.e-school.edu.vn
Phường 2- Thị xã Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh
   ĐT : 0743.736456 - 0743.836456
Xem bản: Desktop | Mobile